Xin lỗi vì sự bất tiện này, nội dung đăng cập nhật