Thiên Ma Bổ Não Cho Mọi Người Sống Thọ Đến 100 Tuổi ( 백세인을 위한 브레인천마 )

5.980.000 

– Là sản phẩm được nghiên cứu bởi sự phối hợp của Hội Thảo Dược Muju Hàn Quốc với trường Đại Học JeonJu.
– Là sản phẩm được tạo ra với ý nghĩa giúp cho tất cả mọi người sống khỏe, sống lâu đến 100 tuổi già.
– Hội Thảo Dược tài trợ cho chương trình “ 6 giờ- Quê Hương Tôi” và quảng cáo sản phẩm này trong chương trình đó
– Khối lượng: 60 gói/ hộp; 30gr/ gói
Sản phẩm Thiên Ma sản xuất cho “cơ quan chính phủ Hàn Quốc” và “cơ quan quân đội Hàn Quốc

0913.505.934